iMineWa

iMineWa – Intelligent Mine Water Management 

Current mine water treatment options are aiming in the purification of a waste product and separating this waste product into two streams: a purified water than can be discharged into receiving water bodies and a concentrated waste product that needs to be disposed of. iMineWa is targeting on a paradigm shift in mine water management. iMineWa will improve the current water management on site and contribute to a valorization of the mine water by using the constituents as a raw material for metals and fertilizers. Improving the water management means that unpolluted and polluted water streams are separated already within the mine and that the geothermal heat stored in the water will be used to heat buildings or the purification process itself. This shall be done by improving sensors, tracer-techniques, using statistical procedures and expert systems or neural networks to control the water flow on site. The valorization of the mine water will be conducted by optimizing treatment technologies and selective extraction of (semi)-metals or anions that can be used as fertilizers. Methods that need to be adapted for the multi-element constitution of mine water will be membrane technologies or electrochemical methods in addition to biological methods and nanotechnology. Experiments will be conducted on the lab scale and up-scaled to a pilot plant on the site of a currently working mine.

Information

More information about iMineWa on the LUT Webpage here

or a power point presentation here.

 

iMineWa – Intelligent Mine Water Management 

Tällä hetkellä kaivosteollisuuden prosessi- ja jätevedet käsitellään niin, että käsitelty aines jaetaan kahteen osaan: toinen voidaan päästää luontoon sellaisenaan ja toinen on hävitettävä. iMineWa-hanke tähtää tässä asiassa toisenlaiseen ajatteluun. iMineWa –hanke pyrkii tehostamaan kaivosvesien hallintaa paikan päällä ja hyödyntämään eroteltujen ainesosien uudelleenkäyttöä. Tämä tarkoittaa sitä, että jätevedet käsitellään jo kaivoksessa ja esimerkiksi vesiin sitoutunut maalämpö pyritään käyttämään hyödyksi lämmityksessä tai itse puhdistusprosesseissa. Tehokkaammat sensorit, merkkiainetekniikat, tilastolliset menetelmät ja asiantuntijaverkostot auttavat hallitsemaan kaivosten vesivirtoja paremmin. Kaivosvesistä erotellaan erityisesti puolimetallit ja/tai anionit kehittyneillä puhdistustekniikoilla ja hyödynnetään esim. lannoitteiden valmistuksessa. Käytettäviä tekniikoita ovat mm. kalvo- ja sähkökemialliset tekniikat biologisten ja nanoteknologisten menetelmien ohella. Kokeita tehdään ensin laboratoriomittakaavassa ja myöhemmässä vaiheessa pilot-mittakaavassa, jotta nähdään tekniikoiden soveltuvuus itse kaivoksissa.

Lisätietoja

Lue lisää iMineWa-projektista LUT:n sivuilta

or a power point presentation here.